Betekenis abstractie

Op deze pagina vind je 4 verschillende betekenissen of definities van het woord 'abstractie’, geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen.

1 2

abstractie

rechtsfilosofie: proces van de rechtsvorming en rechtstoepassing, waarbij nieuwe kenmerken van een hoger abstractieniveau worden ...

2 2

abstractie

Verwijst naar een concept of idee dat geen verband houdt met een specifiek gegeven, en naar het proces waarbij algemene begrippen worden geformuleerd op basis van abstrahering van gemeenschappelijke kenmerken van het gegevene. Daaronder valt de beschouwing van een zaak welke zich los van bijbehorende associaties voltrekt, of van een stof die buiten de context van zijn kenmerken is geplaatst, of van een eigenschap of kwaliteit die buiten de context van de bijbehorende stof is geplaatst. Een abstractie is de idee van iets wat in zelfstandige vorm niet bestaat, een zaak die uitsluitend in de vorm van een idee bestaat. Gebruik 'Abstract' voor de moderne kunststromingen en de daaruit voortgekomen producten.

3 0

abstractie

een begrip dat los staat van de dagelijkse werkelijkheid
VB: Wiskunde is opgebouwd uit abstracties.

4 0

abstractie

rechtsfilosofie: het buiten beschouwing laten van specifieke, occasionele of uitzonderlijke elementen om zo tot de kern van de ...

Voeg in onderstaand formulier een betekenis van het begrip abstractie toe. Velden met een ster (*) zijn verplicht!