Betekenis bewust

Op deze pagina vind je 4 verschillende betekenissen of definities van het woord 'bewust’, geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen.

1 2

Bewust

Bezonnen, Doelbewust, Expres, Met opzet, Moedwillig, Opzettelijk, Welbewust, Weloverwogen, Wetend, Willens en wetens; Bedoeld, Bekend

2 1

bewust

iets waarvan kennis is genomen
VB: Het was een bewuste keuze om niet eerst langs de receptie te gaan.

3 1

bewust

~ van op de hoogte met iets
VB: De zich van het pasgebeurde ongeluk niet bewuste automobilisten konden maar net een kettingbotsing vermijden.

4 1

bewust

predicatief met oorzakelijk voorwerp: zich iets ~ zijn op de hoogte zijn met iets
VB: Hij was zich dat niet bewust.

Voeg in onderstaand formulier een betekenis van het begrip bewust toe. Velden met een ster (*) zijn verplicht!