Betekenis senaat

Op deze pagina vind je 7 verschillende betekenissen of definities van het woord 'senaat’, geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen.

1 3

Senaat

"staatsrecht: samen met de Kamer van Volksvertegenwoordigers vormt de ~ in België het federale parlement; de jongste grondwetsherziening ..."

2 2

senaat

staatsrecht: onderdeel van het parlement bestaande uit 75 leden dat samen met de Tweede Kamer (150 leden) en de regering de wetgevende ...

4 0

senaat

(politiek) een raad die gewoonlijk het hoogste lichaam van een volksvertegenwoordiging uitmaakt en wetsontwerpen in laatste instantie beoordeelt

5 0

senaat

(geschiedenis) hoogste bestuurslichaam bij de oude Romeinen
VB: De senaat van Rome verloor zijn gezag grotendeels aan de keizer, maar bleef nog lang bestaan.

6 0

senaat

(geschiedenis) de raad van de hoogleraren van een universiteit

7 0

senaat

bestuur van een studentencorps

Voeg in onderstaand formulier een betekenis van het begrip senaat toe. Velden met een ster (*) zijn verplicht!