Betekenis staat

Op deze pagina vind je 5 verschillende betekenissen of definities van het woord 'staat’, geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen.

1 1

staat

binnen een afgebakend grondgebied werkzame, in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent over de op dat grondgebied wonende bevolking
VB: De Verenigde Staten zijn de machtigste staat ter wereld.

2 0

Staat

Conditie, Gesteldheid, Gesteltenis, Stand van zaken, Toestand; Gelegenheid, Kans, Mogelijkheid; Rang, Stand, Status, Waardigheid; Gebied, Land, Mogendheid, Rijk, State; Lijst, Overzicht, Uittreksel; Berekening, Calculatie

3 0

staat

een toestand, gesteldheid
VB: De staat van dienst van premier Van Rompuy is onberispelijk.

4 0

staat

overzicht of lijst van iets, vooral van bedragen, baten en lasten

5 0

staat

(staatsrecht) politiek systeem dat als organisatorische eenheid wordt gevormd door een collectiviteit van individuen (staatsburgers), een grondgebied en een rechtsstelsel dat een bepaalde wijze van politieke machtsuitoefening legitimeert. (bron: Encarta Encyclopedie)

Voeg in onderstaand formulier een betekenis van het begrip staat toe. Velden met een ster (*) zijn verplicht!