Betekenis vereffening

Op deze pagina vind je 5 verschillende betekenissen of definities van het woord 'vereffening’, geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen.

1 5

vereffening

huwelijksvermogensrecht: handeling die ertoe strekt de juiste samenstelling van de huwelijksvermogens (eigen vermogens van beide ...

2 3

vereffening

ondernemingsrecht: omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen (o.a. door middel van verkoop) teneinde de opbrengst ...

3 3

vereffening

faillissementsrecht: afwikkeling van het faillissement door alle baten uit de boedel te gelde te maken. ...

4 2

vereffening

ondernemingsrecht: omzetten van alle activa van de boedel in liquide middelen (o.a. d.m.v. verkoop) om de opbrengst te verdelen ...

5 0

Vereffening

Compensatie, Egalisatie, Equatie, Verevening; Afdoening, Afrekening, Afwikkeling, Beslechting, Betaling, Kwijting, Lquidatie, Regeling, Transactie, Vergelijk, Verrekening, Voldoening

Voeg in onderstaand formulier een betekenis van het begrip vereffening toe. Velden met een ster (*) zijn verplicht!