Betekenis zwaartepunt

Op deze pagina vind je 3 verschillende betekenissen of definities van het woord 'zwaartepunt’, geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen.

1 -1

zwaartepunt

(natuurkunde) het punt ten opzichte waarvan de massa van dat object in evenwicht is
VB: Het zwaartepunt van een potlood ligt ongeveer in het midden.
wanneer op een lichaam een stelsel krachten werkzaam is, zal dat lichaam zich bewegen alsof alle massa in het zwaartepunt geconcentreerd is

2 -2

zwaartepunt

de hoofdzaak, de kern
VB: Het zwaartepunt van dat bedrijf ligt in de import.

3 -2

zwaartepunt

Punt binnen of buiten een object, waaromheen alle delen van het object elkaar in evenwicht houden.

Voeg in onderstaand formulier een betekenis van het begrip zwaartepunt toe. Velden met een ster (*) zijn verplicht!